HENVISNING

Patienter i Sygesikringsgruppe 1

Undersøgelse og behandling kræver henvisning fra egen læge.
Henvisningen skal ifølge aftale med Regionen ligge elektronisk inden 1. besøg, hvorfor tidsbetilling for gruppe 1 ikke imødekommes før der foreligger en elektronisk henvendelse.
Konsultationen er gratis for patienter i gruppe 1 ved forevisning af gyldigt sygesikrings- eller sundhedskort.
Ved udeblivelse uden afbud senest 24 timer før kan opkræves gebyr på 250 kr.
 


Patienter i Sygesikringsgruppe 2

Undersøgelse og behandling kræver ikke henvisning fra egen læge.
Konsultationen er tilskudsberettiget for patienter i gruppe 2 ved forevisning af gyldigt sygesikrings- eller sundhedskort.
Der er egenbetaling på 600 kr ved første besøg og 450 kr ved efterfølgende konsultationer.
Ved udeblivelse uden afbud senest 24 timer før kan opkræves gebyr på 250 kr.

 

Aktivering
Henvisningen eller en personlig anmodning aktiveres ved telefonisk kontakt mandag, tirsdag eller torsdag mellem 9:30 og 10:30 eller ved elektronisk kontakt via PatientPortalen
 
Der bliver i planlægningen lagt vægt på at imødekomme anmodningen i henvisningen, hvorfor alle henvisninger visiteres.
 
Akutte tider gives kun efter aftale med egen læge.
 
Nyhenviste bookes 2 måneder frem. Der bookes ikke ud over 2 måneder.
 
Der sendes SMS 3 dage før besøgsdag - såfremt vi er bekendt med mobilnummer!