HENVISNING

Patienter i Sygesikringsgruppe 1

Undersøgelse og behandling kræver henvisning fra egen læge.

Henvisningen skal ifølge aftale med Regionen ligge elektronisk inden 1. besøg, hvorfor tidsbestilling for gruppe 1 ikke imødekommes før der foreligger en elektronisk henvendelse.

Konsultationen er gratis for patienter i gruppe 1 ved forevisning af gyldigt sygesikringskort.

Ved udeblivelse uden afbud senest 24 timer før opkræves gebyr på 250 kr.
 


Patienter i Sygesikringsgruppe 2

Undersøgelse og behandling kræver ikke henvisning fra egen læge.

Konsultationen er tilskudsberettiget for patienter i gruppe 2 ved forevisning af gyldigt sygesikringskort.

Der er egenbetaling på 600 kr ved første besøg og 450 kr ved efterfølgende konsultationer.

Ved udeblivelse uden afbud senest 24 timer før opkræves gebyr på 250 kr.

 

Tidsbestilling

Du kan bestille tid ved telefonisk kontakt mandag-fredag kl. 8.30-10.30 eller ved elektronisk kontakt via E-konsultation.

Ventetider afhænger af problemstillingen.

Vi sender SMS til påmindelse tre dage før besøgsdag, hvis du har oplyst mobilnummer.